Kirjat

Ketä rakastamme kun rakastamme Elvistä –

artikkeleita nuoruusiän luovuudesta ja tuhoavuudesta 

Bod 2011

 

Musiikkiterapeutti, laulaja/lauluntekijä ja kirjailija Jukka Tervo (1956) tunnetaan erityisesti psykoterapeuttisen nuoruusiän musiikkiterapian kehittäjänä. Juhlistaakseen 40 vuotta kestänyttä työuraansa hän on valinnut tähän teokseen kokoelman lehdissä, ammattijulkaisuissa ja kirjoissa 1978-2016 julkaisemistaan artikkeleista. Kirjoituksissaan hän on käsitellyt erityisesti musiikkiterapian kliinistä käytäntöä, nuoruusiän luovuuden erityispiirteitä, nuoruusikää käsitteleviä elokuvia (Pojat, Nuori Kapinallinen, Il Capitano, Science Of Sleep, Peili, Julma maa, Hurjapäät) sekä musiikin, erityisesti rockmusiikin ja nuorisokulttuurin merkitystä nuoruusiän kasvulle ja kehitykselle. Hän on tarkastellut myös Suzuki-metodia lapsen kehityksen tukena sekä ruumiillisuutta nuoruusiässä. 

Teos sopii kaikille nuorten kokemusmaailmasta kiinnostuneille sekä oppikirjaksi että oheislukemistoksi kasvatuksen, opetuksen, kulttuurin, sosiaalitoimen, terapian ja terveydenhuollon alueilla. Kirjoittaja tunnetaan psykoterapeuttisen nuoruusiän musiikkiterapian pioneerina, työnohjaajana ja luennoijana. Hän kirjoittanut useita kirjoja ja artikkeleita lasten ja nuorten musiikkiterapiasta, nuorisokulttuurista, elokuvista, musiikista, nuorten kasvusta, hoidosta ja kuntoutuksesta. Jukka Tervo on asiantuntijakirjoittajana mm. Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria (Duodecim 2016 ) kirjassa.

 

 

Ei ole internet-yhteyttä