Taide on taidetta

Taide on taidetta

Kirjallisuuslehti Stiiknafuulia julkaisi joulukuun numerossaan 2019 (31) pohdintojani taiteen ja mielenterveyden suhteista.

Kliseinen myytti taiteilijasta kärsivänä hulluna tai itsekkäänä narsistina elää edelleen, vaikka kuvannee vain pientä osaa taiteen tekijöistä. On syytä muistaa että suurissakin vaikeuksissa olevien taiteilijoiden elämänvaiheissa saattaa olla monenlaista ehjää ja produktiivista. Esimerkiksi psyykkinen romahdus, regressio- ja ahdistuspuuska tai väliaikainen epätoivon kuilu eivät välttämättä tarkoita koko elämää varjostavaa mielen hajaantumista, vaan johonkin elämänvaiheeseen liittyvää kriisiä. Tämä koskee kaikkia ihmisiä, ei ainostaan luovan työn tekijöitä.

Taitelijan vetäytyminen sisäiseen maailmaan ja ajoittainen regressiivisyys saattaa vaikuttaa ulospäin omituiselta. Hän voi olla sisäisesti pakotettu tutkimaan vereslihalla sitä maailmaa johon kaikilla ei ole avaimia, ei halua eikä kykyä astua peremmälle. On olemassa riski ettei sieltä pääse pois. Eikä taide ole pelkkää piilotajunnan yksisarvisella ratsastamista silmät tulessa runon viitta harteilla, vaan myös ammattitaitoa, tekniikkaa, älyä ja kokemusta. Raakaa työtä.

Oulussa pitkään vaikuttanut kirjailija ja psykoanalyytikko Tor-Björn Hägglund kirjoitti kirjassa Kultakalan muodonmuutos ja muita esseitä (1988) kuinka useilla taiteilijalla voi olla monta minuutta; taiteessa yksi, arjessa toinen, vanhemmuudessa kolmas, avioliitossa neljäs jne. Hän voi olla myötäelävä ja mukava monella alueella, mutta toisella despootti ja itsekäs. Vaikka tämä saattaa hänelle merkitä rehellisyyttä ja aitoutta, voi se ympäristölle ja läheisille olla melkoinen taakka. Kun moni, jolla ei omaa taiteellista luovuutta, hakee ratkaisua sisäisen maailmansa myllerrykselle itsensä ulkopuolelta, taiteilija suuntaa aina katseensa oman sisäänsä tavoitellessaan puhuttelevia visioita, Hägglund kirjoittaa.

Hurja innostus, epävarmuus, suuruuskuvitelmat, ahdistus ja narsistiset paineet kuuluvat luovaan työhön, mutta ei sen tarvitse olla maanis-depressiivisyyttä. Mania on ahdistukselta ja masennukselta suojaava psyykkinen reaktio, joka ei anna tilaa luovalle mielelle. Vakava masennus merkitsee elinvoiman ja tunteiden kuolettumista ja tuottaa vain lamaannusta.

Onkin mielenkiintoinen kysymys johtaako taide ja luovuus lähelle mielen hajoamisen kokemuksia, vai onko niin että juuri tämä hauraus on perimmäinen yllyke, joka saa ihmisen uurastamaan taiteen alueella, jotta hän voisi eheyttää itsensä. Lukuisat taiteilijaelämänkerrat kuvaavat lapsuuden merkitystä sekä ahdistuksen lähteenä mutta myös luovuuden kehtona ja kohtuna.

Hägglund korostaa että useilla taiteilijoilla on voinut ollut lapsuudessaan traumoja, mutta samalla myös ymmärtäviä aikuisia, jotka ovat voineet ottaa hänen luovuutensa vastaan; siis menetyksiä ja myös korjaavia kokemuksia. Luova regressio antaa mahdollisuuden löytää lohtua, hyvää itsestään, mutta myös kohdata sisäisiä (lapsuuden) demoneita ja näin korjata rikkimennyttä.

Tällöin on kyse trauman sublimaatiosta, ristiriidan siirtämistä luovuuden alueelle ja työstämisestä sen avulla. Hägglund mainitsee Charlie Chaplinin esimerkkinä tästä; lapsuutensa ankeissa oloissa kasvanut taiteilija seikkailee elokuvissa neuvokkaana kerjäläisenä iloa jakaen. Elokuvassa Chaplinin Poika (The Kid, 1921) nähtiin jo vakavampi versio samasta aiheesta. Poikaa näytelleen Jackie Googanin ja Chaplinin välille syntyi hyvin läheinen suhde, joka kumpusi monen elokuvakirjoittajan mielestä Chaplinin oman pojan kuolemasta. Köyhyyden ja sosiaalityöntekijöiden julmuuden on nähty kuvaavan ohjaajan omaa lapsuutta Lontoossa.

Taiteilijat käyttävät enemmän tai vähemmän tietoisesti omaa elämää suoraan tai etäännyttäen työnsä lähteenä. Silti taide ei ole terapiaa, vaan taidetta. Olipa tekijän motiivit mitkä tahansa ei teos voi olla yksityinen egotrippi oman pään sisällä vaan jalostettu koskettamaan laajempaa joukkoa ihmisiä. Sen tulee olla tekijälleen hyvin henkilökohtainen, mutta samalla – kenties vasta pitkän ajan kuluttua – laajemmin jaettava kokemus. Presidentti Mauno Koivisto totesi lakoniseen tyyliinsä että taiteessa on kaksi tärkeää asiaa: pitää olla jotakin sanottavaa, ja pitää olla kykyä sanoa se.

Luovuus on myös iloinen asia; leikkiä, mielikuvia, hulluttelua, yhteyttä omaan sisimpään ja kuulijoihin/katsojiin, ei-yksin olemista, elävyyttä, eheyttä, ainakin hetkellistä. Taide ja luovuus voivat eheyttää meitä väliaikaisesti, avata aivan uusia sisäisiä portteja ja merkitä toivoa ylläpitävää mahdollisuutta kasvaa ja kehittyä, mutta vakavista sisäisistä ristiriidoista ne eivät meitä paranna.

Taidekokemusta kuvataan usein terapiana jolla tarkoitetaan että taiteen tekeminen tai sen tuoma kosketus tuntuu hyvältä. Varsinainen psykoterapia pyrkii itseymmärryksen lisääntymiseen: se on uuden löytämisen iloa mutta myös itselle tuntemattomien kipupisteiden tutkimista luotettavan koulutetun ammattilaisen kanssa.

Ohutseinäiset taiteilijat kovassa maailmassa eli muutama poiminta luovuuden ja hulluuden rajapinnoilta

Ohutseinäiset taiteilijat kovassa maailmassa eli muutama poiminta luovuuden ja hulluuden rajapinnoilta

Ruotsalainen psykiatri ja kirjailija Johan Cullberg arvioi että taiteilijat ovat ”ohutseinäisiä”; herkkiä omalle sisäiselle maailmalleen ja ulkopuoliselle todellisuudelle Hanasaaren kulttuurikeskuksessa pidetyssä seminaarissa luovuuden ja hulluuden rajavedoista (Suomen Lääkärilehti 49/2012). Aihe on tietysti laaja ja rönsyää moneen suuntaan.

Ikävä kyllä en päässyt olemaan mukana tässä kiintoisassa debatissa, jossa teemaa lähestyi moni kokenut tutkija ja taiteilija, mm. Claes Andersson. Ohjaaja ja näytelmäkirjailija Leea Klemolan mielestä kevytmelankolialla luodaan teoksen kivijalka ja manialla se tehdään loppuun. Moni psykiatri on Cullbergin mukaan sitä mieltä että August Strindbergillä olisi ollut skitsofrenia. Haavoittuvuus on kuitenkin eri asia kuin psyykkinen sairaus, hän korostaa. Cullberg ajattelee että Strindberg oli psykoottinen, muttei skitsofreenikko. Aikalaisten mukaan Strindberg voi 1890-luvulla todelle huonosti ja oli vainoharhainen. Samaa kertovat hänen kirjeensä. Cullberg epäilee kuitenkin ettei skitsofreeninen henkilö pysty kirjoittamanaan sen kaltaisia teoksia kuten Inferno.

Tietysti käsite ”taiteilija” on yksinkertaistava. Kärsivä hullu on klisee ja kuvannee vain pientä osaa taiteen tekijöistä. On aina myös syytä muistaa kysyvä asenne arvioitaessa sellaisten ihmisten mielenterveyttä joita emme ole edes tavanneet saati ammatillisesti tutkineet. Taiteilijat ovat tässä suhteessa halpaa riistaa, kuolleet varsinkin. Mutta tokihan dokumentit, esimerkiksi Pentti Saarikosken nuoruuden kirjeet kertovat monenlaisista nuoren runoilijan mielentilasta. On syytä muistaa että suurissakin vaikeuksissa olevien taiteilijoiden elämänvaiheissa saattaa olla paljon ehjää ja produktiivista.

Esimerkiksi psyykkinen romahdus, regressio- ja ahdistuspuuska tai väliaikainen epätoivon kuilu eivät aina merkitse koko elämää varjostavaa mielen hajaantumisen tilaa, vaan johonkin elämänvaiheeseen liittyvää kriisiä. Skitsofrenia on pysyvämpi olotila, mutta on syytä muistaa että  diagnoosit saattavat mennä joskus aivan metsään.

Kleemolan maniateoria saattaa pitää joiden kohdalla paikkansa. Itse koen että hurjakin innostus, epävarmuus, suuruuskuvitelmat, ahdistus ja narsistiset paineet kuuluvat luovaan työhön, mutta ei se maniaa tarvitse olla. Mania on ahdistukselta ja masennukselta suojaavan psyykkinen reaktio, joka ei anna tilaa luovalle mielelle.

Itse muistan lukeneeni kirjailija ja psykoanalyytikko Tor-Björn Hägglundin kirjoittaneen (mm. kirjassa Kultakalan muodonmuutos ja muita esseitä, essee Taiteilijan persoonallisuus ja suhde ympäristöön, 1988) kuinka taiteilijalla voi olla monta minuutta; taiteessa yksi, arjessa toinen, vanhemmuudessa kolmas, avioliitossa neljäs jne. Hän voi olla myötäelävä ja mukava monella alueella, mutta toisella despootti ja itsekäs. Vaikka tämä saattaa hänelle merkitä rehellisyyttä ja aitoutta, voi se ympäristölle olla melkoinen taakka. Kun moni, jolla ei omaa taiteellista luovuutta, hakee ratkaisua sisäisen maailmansa myllerrykselle itsensä ulkopuolelta, taiteilija suuntaa aina katseensa oman sisäänsä tavoitellessaan puhuttelevia visioita, Hägglund kirjoittaa.

Taitelijan ajoittainen regressiivisyys ja vetäytyminen sisäiseen maailmaan saattaa vaikuttaa ulospäin omituiselta. Hän tutkii – on sisäisesti pakotettu – vereslihalla sitä maailmaa johon kaikilla ei ole avaimia, ei halua eikä kykyä astua peremmälle. ja voihan olla ettei sieltä pääse pois. Eikä taide ole pelkkää piilotajunnan yksisarvisella ratsastamista silmät tulessa runon viitta harteilla vaan myös ammattitaitoa, tekniikkaa, älyä ja kokemusta. Raakaa työtä.

Onkin mielenkiintoinen kysymys johtaako taide ja luovuus lähelle mielen hajoamisen kokemuksia, vai onko niin että juuri tämä hauraus on perimmäinen yllyke joka saa ihmisen uurastamaan taiteen alueella jotta hän voisi eheyttää itsensä. Hägglund korostaa että useilla taiteilijoilla on ollut lapsuudessaan traumoja, mutta myös ymmärtäviä aikuisia, jotka ovat voineet ottaa hänen luovuutensa vastaan; siis menetyksiä ja korjaavia kokemuksia. Luova regressio antaa mahdollisuuden löytää lohtua, hyvää itsestään, mutta myös kohdata sisäisiä (lapsuuden) demoneita ja näin korjata rikkimennyttä.

Tällöin on kyse trauman sublimaatiosta, ristiriidan kääntämisestä luovuuden alueelle ja työstämisestä sen avulla. Hägglund mainitsee Charlie Chaplinin esimerkkinä tästä; lapsuutensa ankeissa oloissa kasvanut taiteilija seikkailee elokuvissa neuvokkaana kerjäläisenä iloa jakaen. Chaplinin Poika (The Kid, 1921) – elokuvassa nähtiin jo vakavampi versio samasta aiheesta. Monissa Chaplinin elämää käsittelevissä kirjoissa esitetään, että Chaplinin ja poikaa näyttelevän Jackie Cooganin läheinen suhde elokuvassa kuvaa Chaplinin surua ensimmäisen lapsensa, kolmen päivän ikäisen Norman Spencerin, kuolemasta. Samoin elokuvassa kuvatun köyhyydessä ja sosiaalityöntekijöiden julmuudessa on nähty viitteitä Chaplinin omaan lapsuuteen Lontoossa (näin kertoo wikipedia). Mm. François Truffaut kuvaa elokuvassaan 400 kepposta (1956) omia lapsuuden kokemuksia aivan suoraan.

Eihän taideteos nyt aina näin yksi yhteen taiteilijan elämän kanssa mene, ja hyvä niin, mutta asetelmat saattavat olla hyvinkin henkilökohtaisia, vaikka hyvä teos on aina paljon muutakin ja pitääkin olla. Taide ei ole terapiaa, vaan taidetta. Luovuus on myös iloinen asia, leikkiä, mielikuvia, hulluttelua, yhteyttä omaan sisimpään ja kuulijoihin/katsojiin, ei-yksin olemista, elossa olemista, eheyttä, ainakin hetkellistä. Silloin kun taide ei riitä on syytä hakeutua psykoterapeuttisen hoidon pariin.

Uniriepu pihakeinussa eli muutama sananen luovuudesta ja hulluudesta

Uniriepu pihakeinussa eli muutama sananen luovuudesta ja hulluudesta

Jos syrjäytynyt on syrjässä yhteiskunnasta tai tunteistaan, on luova henkilö keskellä itseään. Luovuus (parempaakaan sanaa ei ole keksitty niin saa kelvata) on kykyä kuvitella ja leikkiä asioilla mielessämme, eikä siis ole vain taiteilijoiden tai tieteentekijöiden ominaisuus. Koemme lentävämme niin että tukka hulmuaa, mutta tiedämme samalla että oikeasti kiikumme pihakeinussa. Siinä on hyvä kuvitella kun pääsee aina realiteettien turvaan. Maalaus voi avata ikkunan syviin kokemuksiin ja muistoihin, vaikka eihän siinä ole kuin maalia kankaalla. Laulu tuntuu sielun joka sopukassa, vaikka musiikki on vain ääniaaltoja, ilman värähtelyä. Tunteet eivät ole teoksessa, vaan meissä. Teatterin näyttämöllä könöttävä talo on aivan selvästi maalattu pahviin, mutta yhteisesti sovittuna itsestään selvyytenä pidämme kiinni sitä että se on oikea talo. Sama kuva kiinteistövälittäjän ikkunassa hintalapulla varustettuna ei mene läpi.

(lisää…)

Ei ole internet-yhteyttä