Nuoruusiän ongelmia ei ratkaista pillereillä ja muita ajatuksia nuorten hoidosta ja kuntoutuksesta

Nuoruusiän ongelmia ei ratkaista pillereillä ja muita ajatuksia nuorten hoidosta ja kuntoutuksesta

Nuorten hoidon ja kuntoutuksen tulisi aina perustua asianmukaiseen koulutukseen ja syvälliseen perehtymiseen nuoruusiän normaaliin ja häiriintyneeseen kehitykseen, olipa kyseessä minkä koulukunnan tai eritysalan terapeutti tahansa. Tarvitaan aina paljon aikaa ja vaivaa ennen kuin saa kunnollisen käsityksen siitä, millaisissa vaikeuksissa nuori on ja millaisesta avusta hän hyötyisi. On vaikeaa erottaa normaaliin ikään kuuluvat kasvukriisit vakavimmista psyykkisistä ongelmista.

(lisää…)

Ei ole internet-yhteyttä